zatímco někteří z vás může rozhodnout re-dárek, prodávat, vyměňovat nebo snad odsunout nežádoucí dárek (Y) na dno zásuvky ponožky (nikdy být viděn znovu), realisticky mnoho z těchto položek skončí na skládce. Vezměte v úvahu dodatečné náklady na materiály, Zdroje a energii plýtvanou výrobou a dopravou, to vše pro vybrané nadané předměty spolu s doprovodným obalem, balicím papírem a dekoracemi, které skončí na skládce! Skutečné náklady na nechtěné dary jdou daleko za vynaložené dolary. Dopad je ohromující a naše životní prostředí platí vysokou cenu.

náš tým Plastic Collective se zde nemůže zastavit a představit si, jaký pozitivní přínos by zastavení nechtěných darů mohlo přinést k dosažení oceánů bez plastů nebo co by i ten nejmenší zlomek tohoto ohromujícího množství zbytečných peněz mohl znamenat pro naše komunity, které se snaží zadržet příliv plastů.

jen s 0.02% peněz vynaložených na nechtěné dary by náš program Plastic Neutral mohl poskytnout 100 vzdáleným a zranitelným komunitám stroje, nástroje a vzdělání potřebné k vybudování vlastního zařízení na recyklaci plastů, vytváření místních pracovních míst a odstraňování plastů z životního prostředí a našich oceánů.