Venus Ekspres

Venus Ekspres er esas første mission til Jordens nærmeste planetariske nabo,Venus. Missionen blev født, efter at ESA bad om forslag i marts 2001, hvilket tyder på, hvordan man kan genbruge designet af Mars Ekspres rumfartøj. Retningslinjerne var ekstremt strenge.Missionen skulle løbe til en stram tidsramme, fordi den måtte genbruge det samme designas Mars-udtryk og de samme industrielle teams, der arbejdede på denne mission. Det ville have at være klar til at flyve i 2005. ud af en række lovende forslag valgte ESA Venus-Ekspres. Det, der gjorde missionen særlig attraktiv, var, at mange af de reserveinstrumenter, der blev udviklet til ESA ‘ s Mars-ekspres-og Rosetta-mission, kunne bruges til at nå Venus-Ekspressens videnskabelige mål, som skulle studere teatmosfæren i detaljer.Venus Ekspres blev lanceret fra Baikonur Cosmodrome i Kasakhstan den 8. November 2005. Det blev båret ud i rummet af en Soyus-fgfregat raket og placeret straks i sin overføringsbane til Venus. Dens rejsegennem rummet varede 153 dage. Når den først er fanget af Venusian gravity den 11.April 2006, udtrykker Venus fem dage på at manøvrere ind i sin operationsbane og løbe rundt om polerne iplaneten. På sit nærmeste nåede den en højde på 250 kilometer,og længst var den 66000 kilometer væk fra planeten. Kortlægningsmissionen skulle vare forto venusiske dage, omkring 500 jorddage.kontakten med Venus blev tabt den 28. November 2014. Missionen varede omkring 8 år.