Posted in: Personal Damage

Texasin lain mukaan työnantajat ovat vastuussa työvuoronsa toimista. Jos työntekijän huolimattomuus aiheuttaa vamman hänen suorittaessaan valtuutettua tekoa (tai valtuutettuun tekoon liittyvää tehtävää), työnantaja on välillisesti vastuussa. Sillä ei ole väliä, että työnantaja ei ollut suoraan osallisena onnettomuudessa – heitä voidaan silti pitää vastuullisina.

miksi vahingonkorvausvastuu vaikuttaa Vahingonkorvausvaatimukseen

vahingonkorvausvastuu syntyy tyypillisesti silloin, kun työntekijä on työssä ja aiheuttaa tapaturman. Jos esimerkiksi kuorma-autonkuljettaja on viemässä tavaroita ja he törmäävät toiseen autoon, hänen työnantajansa on korvausvelvollinen. Samoin sairaalaa pidettäisiin korvausvelvollisena, jos lääkäri tekisi virheen, joka johtaisi potilaan uusiin vammoihin.

joten miksi tällä on väliä? Jos olit loukkaantunut onnettomuudessa aiheuttama on – the – job työntekijä, se tarkoittaa, että-koska voit tehdä hakemuksen vastaan yrityksen sijaan yksittäisten-vakuutuksen rajat ovat korkeammat ja voit mahdollisesti takaisin enemmän rahaa vammoja.

poikkeukset Sijaisvastuuseen

poikkeukset tähän sääntöön sisältävät tilanteita, joissa työntekijä käyttää fyysistä voimaa (kuten jos työntekijä pahoinpitelee jotakuta). Tällöin teko katsottaisiin rikokseksi, joten työnantajalla ei olisi vahingonkorvausvastuuta.

muutama samantapainen termi tietää

päämiehen vastuun

Tämä voi tapahtua kolareissa, kun vika-auton kuljettaja ei ole ajoneuvon omistaja. Vaikka useimmissa tilanteissa olisi loogista jatkaa vaatimusta kuljettajan vakuutus riippumatta siitä, mitä autoa he ajoivat, jos he ajoivat jonkun toisen ajoneuvon voidakseen suorittaa tehtävän omistajan puolesta, niin ajoneuvon omistaja saattaa itse olla välillisesti vastuussa.

vanhempainvastuu

vanhemmilla on jo kohtuullinen vastuu lastensa teoista, mutta vanhempien vahingonkorvausvastuun oikeudellinen käsite on yhä kehittymässä vahingonkorvausoikeudessa. Siitä huolimatta vanhemmilla on lopullinen vastuu omasta huolimattomuudestaan, johon voi kuulua lapsen valvonnan laiminlyönti. Samoin jos isä tai äiti ei pidä vaarallista esinettä, kuten asetta, lapsen ulottumattomissa, hän on korvausvelvollinen, jos lapsi silloin vahingossa ampuu jonkun.