mens barnefordelingsordrer generelt anses som endelige I California, finnes det et unntak når materielle endringer i omstendighetene påvirker de involverte barns interesser. Faktisk, i alvorlige tilfeller, er det mulig for foreldre å miste varetekt rettigheter oppnådd gjennom en separasjon eller skilsmisse.

Common Reasons to lose Child Custody in a California Child Custody Dispute

6 Grunnlag For Å Søke Oppsigelse eller Endring Av Barnefordeling i California Med disse hensyn i tankene, her er seks mulige grunner til å søke oppsigelse eller endring av barnefordeling i California:

Barnebortføring

Child Abduction

Barnemishandling

Child Abuse

Vold i Hjemmet

Domestic Violence

Kriminell Overbevisning

Criminal Conviction

Stoffmisbruk

Substance Abuse

Avslag på Medforelder

Refusal to Co-Parent

I alle fall, for å beskytte barna dine, er det viktig å ta rettslige skritt så snart som mulig. For å diskutere alternativene i tillit, kontakt oss for en konfidensiell første sak evaluering i dag.

Planlegg En Konfidensiell Innledende Sak Evaluering På Law Office Of Renkin & Associates

Schedule a Confidential Initial Consultation at Law Office of Renkin & Associates