hoewel beslissingen over het gezag over kinderen in Californië over het algemeen als definitief worden beschouwd, bestaat er een uitzondering wanneer materiële veranderingen in de omstandigheden van invloed zijn op de belangen van de betrokken kinderen. In ernstige gevallen is het zelfs mogelijk voor ouders om de voogdij rechten verkregen door een scheiding of echtscheiding te verliezen.

Common Reasons to lose Child Custody in a California Child Custody Dispute

omdat de Californische rechtbanken echter erkennen dat het in de meeste gevallen in het belang van een kind is om ten minste een bepaalde relatie met beide ouders te onderhouden, zal wijziging vaak een geschikter middel zijn en moeten ouders die het voogdijrecht van hun voormalige echtgenoten of partners willen beëindigen, ervoor zorgen dat zij voldoende gronden (en bewijs) hebben om een zaak tot beëindiging aan te spannen. 6 Redenen om te verzoeken om beëindiging of wijziging van de voogdij over kinderen in Californië

met deze overwegingen in gedachten zijn er zes mogelijke redenen om beëindiging of wijziging van de voogdij over kinderen in Californië te vragen:

ontvoering van kinderen

Child Abduction

kinderontvoering of verwijdering van een kind uit de voogdij van een andere ouder zonder wettelijke bevoegdheid, is een mogelijke grond voor beëindiging of wijziging van de voogdij over het kind. Dit omvat zowel in-state als buiten-state ontvoeringen. Een ontvoering hoeft niet lang te duren om nadelige gevolgen voor het betrokken kind (of de betrokken kinderen) te hebben; als gevolg daarvan kunnen ouders onmiddellijk rechtsmiddelen inroepen wanneer ontvoeringen plaatsvinden.

kindermisbruik

Child Abuse

om voor de hand liggende redenen is kindermisbruik een van de sterkste en meest directe redenen om wijziging of beëindiging van de voogdijrechten van een ouder te vragen. Andere rechtsmiddelen kunnen ook beschikbaar zijn, en ouders die zich zorgen maken over misbruik moeten hun wettelijke rechten te bespreken met een advocaat onmiddellijk. huiselijk geweld

Domestic Violence

huiselijk geweld dat gericht is op andere familieleden of huisgenoten kan een rechtvaardiging vormen voor het aanvragen van beëindiging of wijziging van de alimentatie voor kinderen. Dit geldt met name in gevallen waarin kinderen worden blootgesteld aan handelingen of gevolgen van misbruik. Nogmaals, snel handelen kan van cruciaal belang zijn om eventuele schade aan de betrokken kinderen te beperken, en ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen kunnen worden blootgesteld aan huiselijk geweld moeten onmiddellijk juridische bijstand te zoeken. strafrechtelijke veroordeling

Criminal Conviction

als uw voormalige echtgenoot of partner is veroordeeld voor een misdrijf na uw echtscheiding of scheiding van tafel en bed, kan dit ook invloed hebben op de vaststelling van wat in het belang is van uw kinderen met betrekking tot de voogdij. Terwijl de gevangenis of de gevangenistijd een voor de hand liggende kwestie vormt voor voogdijouders, kunnen veroordelingen die niet resulteren in opsluiting mogelijk ook een heroverweging van bestaande voogdijbeschikkingen rechtvaardigen.

drugsmisbruik

Substance Abuse

weigering tot Co-ouder

Refusal to Co-Parent

ten slotte is de weigering om co-ouder te zijn een andere mogelijke rechtvaardiging voor het aanvragen van beëindiging of wijziging van de alimentatie voor kinderen, maar het is uiterst moeilijk te verkrijgen. Het weigeren om tijd door te brengen met een kind kan schadelijke effecten hebben die net zo ernstig zijn als die van ontvoering en misbruik, en de Californische rechtbanken zullen niet aarzelen om kinderen te beschermen die een duidelijk risico lopen op psychologische of emotionele schade. Maar de schade moet duidelijk en aanwezig zijn en niet potentieel.

In elk geval is het belangrijk om zo snel mogelijk juridische stappen te ondernemen om uw kinderen te beschermen. Om uw opties in vertrouwen te bespreken, neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijke eerste case evaluatie.

planning a Confidential Initial case Evaluation at Law Office of Renkin & Associates

Schedule a Confidential Initial Consultation at Law Office of Renkin & Associates

Als u met een advocaat wilt praten over beëindiging of wijziging van de voogdij in North County, San Diego, raden wij u aan contact op te nemen. Om een afspraak aan te vragen met familierecht advocaat Richard M. Renkin, bel 619-299-7100 of informeer vandaag nog online.