chociaż nakazy opieki nad dzieckiem są ogólnie uważane za ostateczne w Kalifornii, istnieje wyjątek, gdy istotne zmiany okoliczności wpływają na najlepsze interesy zaangażowanych dzieci . W rzeczywistości w ciężkich przypadkach rodzice mogą utracić prawa do opieki uzyskane w wyniku separacji lub rozwodu.

Common Reasons to lose Child Custody in a California Child Custody Dispute

jednak ze względu na uznanie przez kalifornijskie sądy, że utrzymanie przynajmniej pewnych relacji z obojgiem rodziców będzie w najlepszym interesie dziecka w większości przypadków, modyfikacja często będzie bardziej odpowiednim środkiem zaradczym, a rodzice starający się rozwiązać prawa do opieki swoich byłych małżonków lub partnerów muszą zapewnić, że mają odpowiednie podstawy (i dowody) do prowadzenia sprawy o rozwiązanie.

6 podstawy do żądania rozwiązania lub zmiany opieki nad dzieckiem w Kalifornii

mając na uwadze te względy, oto sześć potencjalnych podstaw do żądania rozwiązania lub zmiany opieki nad dzieckiem w Kalifornii:

uprowadzenie dziecka

Child Abduction

uprowadzenie dziecka, lub usunięcie dziecka z opieki innego rodzica bez uprawnień prawnych, jest potencjalnym powodem rozwiązania lub zmiany opieki nad dzieckiem. Dotyczy to zarówno uprowadzeń wewnątrz stanu, jak i poza nim. Uprowadzenie nie musi trwać długo, aby mieć szkodliwy wpływ na dziecko (lub dzieci), w związku z czym rodzice mogą natychmiast zwrócić się o środki prawne w przypadku uprowadzenia.

znęcanie się nad dziećmi

Child Abuse

z oczywistych powodów molestowanie dzieci jest jedną z najsilniejszych i najpilniejszych podstaw do żądania zmiany lub wygaśnięcia praw rodzicielskich. Dostępne mogą być również inne środki zaradcze, a rodzice, którzy obawiają się nadużyć, powinni natychmiast omówić swoje prawa z adwokatem.

przemoc domowa

Domestic Violence

przemoc domowa wymierzona w innych członków rodziny lub gospodarstwa domowego może stanowić uzasadnienie dla żądania rozwiązania lub zmiany alimentów. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy dzieci są narażone na akty lub skutki nadużyć. Po raz kolejny szybkie działanie może mieć kluczowe znaczenie dla złagodzenia wszelkich szkód wyrządzonych dzieciom, a rodzice, którzy obawiają się, że ich dzieci mogą być narażone na przemoc domową, powinni natychmiast zasięgnąć porady prawnej.

skazanie karne

Criminal Conviction

Jeśli twój były małżonek lub partner został skazany za przestępstwo po rozwodzie lub separacji, może to również wpłynąć na ustalenie, co leży w najlepszym interesie Twoich dzieci w odniesieniu do opieki. Podczas gdy więzienie lub czas więzienia stanowi oczywisty problem dla rodziców zatrzymanych, wyroki skazujące, które nie skutkują uwięzieniem, mogą potencjalnie uzasadniać ponowne rozpatrzenie istniejących nakazów opieki nad dzieckiem.

nadużywanie substancji

Substance Abuse

nadużywanie narkotyków lub alkoholu może sprawić, że rodzic nie będzie zdolny do pełnienia funkcji opiekuńczych. Jeśli masz powody, aby sądzić, że twój były małżonek lub partner nadużywa alkoholu, leków na receptę lub nielegalnych narkotyków i że takie nadużycie ma negatywny wpływ na twoje dzieci (w tym narażanie dzieci na niebezpieczne środowisko życia), to też może stanowić uzasadnienie dla żądania rozwiązania lub zmiany opieki, jak również.

odmowa współmałżonka

Refusal to Co-Parent

wreszcie odmowa współdziedzictwa jest kolejnym potencjalnym uzasadnieniem żądania rozwiązania lub zmiany alimentów, ale jest niezwykle trudna do uzyskania. Odmowa spędzania czasu z dzieckiem może mieć szkodliwe skutki, które są tak samo dotkliwe, jak uprowadzenia i znęcanie się, a sądy Kalifornii nie zawahają się chronić dzieci, które są narażone na wyraźne ryzyko szkód psychicznych lub emocjonalnych. Ale szkoda musi być jasna i obecna, a nie potencjalna.

w każdym razie, aby chronić swoje dzieci, ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania prawne. Aby omówić swoje opcje w tajemnicy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać poufną wstępną ocenę sprawy już dziś.

Umów Się Na poufną wstępną ocenę sprawy w Kancelarii Renkin & Associates

Schedule a Confidential Initial Consultation at Law Office of Renkin & Associates

Jeśli chcesz porozmawiać z adwokatem o żądaniu rozwiązania lub zmiany opieki w North County, San Diego, zachęcamy do kontaktu. Aby poprosić o spotkanie z adwokatem prawa rodzinnego Richardem M. Renkin, zadzwoń 619-299-7100 lub zapytaj online już dziś.