podczas gdy niektórzy z was mogą zdecydować się na ponowne podarowanie, sprzedaż, wymianę lub może zrzucić Niechciany Prezent(y) na dno szuflady ze skarpetami (nigdy więcej nie zobaczysz), realistycznie wiele z tych przedmiotów skończy na wysypisku. Weź pod uwagę dodatkowy koszt materiałów, zasobów i energii zmarnowanych podczas produkcji i transportu, a wszystko po to, aby wybrane obdarowane przedmioty wraz z dołączonym opakowaniem, papierem do pakowania i dekoracjami trafiły na wysypisko! Rzeczywisty koszt niechcianych prezentów wykracza daleko poza wydane dolary. Wpływ jest oszałamiający, a nasze środowisko płaci wysoką cenę.

nasz zespół Plastic Collective nie może nie zatrzymać się tutaj, aby wyobrazić sobie pozytywny wkład zatrzymania niechcianych prezentów w osiągnięcie plastikowych oceanów wolnych od plastiku lub co nawet najmniejszy ułamek tej oszałamiającej kwoty zmarnowanych pieniędzy może oznaczać dla naszych społeczności walczących o powstrzymanie plastikowej fali.

z zaledwie 0.02% pieniędzy zmarnowanych na niechciane prezenty, nasz program neutralny dla tworzyw sztucznych może zapewnić 100 zdalnym i wrażliwym społecznościom maszyny, narzędzia i edukację wymagane do budowy własnego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, tworzenia lokalnych miejsc pracy i usuwania plastiku ze środowiska i naszych oceanów.