testy penetracyjne (Pen-testing) to krytyczny i niezbędny element, który każda organizacja musi mieć w swojej zbrojowni cyberbezpieczeństwa . Testy penetracyjne umożliwiają organizacjom ocenę siły i skuteczności swoich środków bezpieczeństwa, w których zaufani testerzy pióra symulują cyberataki w bezpiecznych warunkach i przesyłają raport ze statusem i sugestiami środków zaradczych, aby zminimalizować ryzyko i poprawić postawę bezpieczeństwa.

nie jest rozsądne ani opłacalne przeprowadzanie testów pióra losowo/ na ślepo lub dla wszystkich zasobów cyfrowych i komponentów strony internetowej/ aplikacji internetowej/ sieci. Zakres i poziom ingerencji każdego testu piórkowego zależy od oczekiwanych wyników, potrzeb i kontekstu. Zaufany i doświadczony specjalista ds. bezpieczeństwa, taki jak Indusface, zawsze wybierze odpowiednią kombinację narzędzi, metod i technik testów penetracyjnych opartych na tych parametrach.

w tym artykule przyjrzymy się testom penetracyjnym sklasyfikowanym w oparciu o sposób ich wykonywania/ metody, a także komponentom/ zasobom/ obszarom, które są celem.

Pen-Testing Types Based on Methods Used

a. Black Box Testing

Black Box Pen-testing, znany również jako testowanie zewnętrzne lub testowanie metodą prób i błędów, to miejsce, w którym zewnętrzne aktywa firmy/ aktywa są widoczne w Internecie. Tego rodzaju testy emulują rzeczywisty atak, w którym tester nie zna tajników aplikacji/ sieci/ systemu i uruchomi atak brute force lub ślepy atak na infrastrukturę IT. tester wyciąga wgląd w cele i ocenia ich funkcjonalność na podstawie danych od botów lub innych zautomatyzowanych procesów i narzędzi, które wykrywają luki i luki w docelowym systemie/ sieci/ aplikacji.

b. Testowanie White Box

testowanie White Box, znane również jako testowanie wewnętrzne lub testowanie strukturalne/ Przezroczyste/ Szklane, to miejsce, w którym tester ma dostęp na poziomie roota/ administratora do kompletnych informacji o systemach/ sieciach/ aplikacjach, które mają być testowane, w tym kod źródłowy, schemat adresu IP, szczegóły systemu operacyjnego itp. Celem jest przetestowanie wewnętrznej struktury i siły systemów/ sieci/ aplikacji przeciwko złośliwym insiderom lub outsiderowi, który ukradł poświadczenia za pomocą ataku phishingowego.

dzięki testowaniu Białej Skrzynki możesz zrozumieć, czy wewnętrzne operacje i moduły są prawidłowo wykonywane zgodnie ze specyfikacjami, i wykryć błędy logiczne, projektowe, typograficzne i składniowe, a także błędne konfiguracje w infrastrukturze lub środowisku. Wymagają one znacznie bardziej zaawansowanych narzędzi do testów penetracyjnych.

C. Grey Box Testing

Grey Box Pen-testowanie to miejsce, w którym tester otrzymuje częściowe informacje o systemach/ sieciach/ aplikacjach, takie jak dostęp do kodu oprogramowania, Schematy architektury systemu itp. symulować atak. Ten rodzaj testu emuluje scenariusz, w którym jednostka zewnętrzna uzyskała nielegalny dostęp do dokumentów infrastrukturalnych i śledzi, w jaki sposób częściowy dostęp do informacji wpływa na cel. P>

Pen-testing Types Based on Targeted Components/ Assets/Areas

 1. testowanie Usług Sieciowych
 2. ol> najczęściej spotykany i poszukiwany rodzaj pen-testowania, testowania usług sieciowych, ma na celu wykrycie luk i luk w infrastrukturze sieciowej i łączy zarówno wewnętrzne/ po stronie klienta, jak i zewnętrzne / zdalne testowanie. Nie jest to głęboki rodzaj testu pióra. W tym przypadku obszary sieciowe obejmują konfigurację zapory sieciowej, analizę stanu, SQL Server, serwery poczty SMTP, DNS, IPS itp.

  2. Testowanie aplikacji internetowych testowanie aplikacji internetowych jest znacznie bardziej intensywnym, głębszym, szczegółowym i ukierunkowanym rodzajem testu piórkowego w celu wykrycia luk, luk i błędnych konfiguracji w aplikacji internetowej. Jest to czasochłonny i złożony rodzaj testów, w których planowanie i strategia są niezbędne dla większej skuteczności. Obszary docelowe obejmują interfejsy API, ActiveX, wtyczki, aplety, skryptlety itp.

  3. Testowanie po stronie klienta

  Ten rodzaj testów ma na celu identyfikację luk w oprogramowaniu, które pojawiają się lokalnie i mogą być wykorzystywane od końca klienta. Na przykład przeglądarka internetowa, oprogramowanie do tworzenia treści (pakiet MS Office, Photoshop, Adobe Page Maker), odtwarzacze multimedialne itp.

  4. Testy socjotechniczne

  tutaj tester próbuje zasymulować atak, oszukując pracowników / użytkowników w celu uzyskania zastrzeżonych lub poufnych informacji. Celem jest przetestowanie świadomości i siły ludzkiej sieci w organizacji. Istnieją dwie podkategorie badań socjotechnicznych:

  zdalne testy, w których wykorzystuje się techniki phishingu do kradzieży poufnych informacji drogą elektroniczną. testy fizyczne, w których tester wykorzystuje środki fizyczne lub obecność poprzez podszywanie się, nurkowanie w śmietniku, groźby, przekonujące rozmowy telefoniczne itp. aby uzyskać dostęp do poufnych informacji.

5. Testowanie sieci bezprzewodowej Ten rodzaj testowania pen ma na celu wykrycie luk w zabezpieczeniach i słabych punktów urządzeń bezprzewodowych używanych po stronie klienta. Na przykład tablety, smartfony, notebooki itp. Testy te obejmują również protokoły bezprzewodowe, punkty dostępu bezprzewodowego i poświadczenia administratora. wybierz odpowiednią kombinację narzędzi do testów penetracyjnych, aby tchnąć bardzo potrzebne elementy proaktywności i spostrzegawczości w wysiłki Twojej organizacji w zakresie bezpieczeństwa.

web application security banner