penetrationstestning (Pen-testing) är en kritisk och oumbärlig komponent som varje organisation måste ha i sin cybersecurity armory. Penetrationstestning ger organisationer möjlighet att bedöma styrkan och effektiviteten i sina säkerhetsåtgärder där betrodda penntestare simulerar cyberattacker under säkra förhållanden och skickar in en rapport med status och förslag på motåtgärder för att minimera risker och förbättra säkerhetsställningen. det är inte klokt eller ekonomiskt lönsamt att genomföra penntester slumpmässigt/ blint eller för alla dina digitala tillgångar och komponenter på webbplatsen/ webbapplikationen/ nätverket. Omfattningen och intrångsnivån för alla penntest beror på dina förväntade resultat, behov och sammanhang. En pålitlig och expert säkerhet professionell, som Indusyt, kommer alltid att välja rätt blandning av penetrationstestverktyg, metoder och tekniker baserade på dessa parametrar.

i den här artikeln kommer vi att titta på penetrationstester klassificerade baserat på hur testerna görs/ metoder, liksom de komponenter/ tillgångar/ områden som riktas in. Pen-testtyper baserade på metoder som används

a. Black Box Testing

Black Box Pen-testing, även känd som extern testning eller Trial and Error Testing, är där de externa tillgångarna i företaget/ tillgångarna är synliga på internet. Dessa typer av tester efterliknar en verklig attack där testaren inte känner till alla detaljer i applikationen/ nätverket/ systemet och kommer att starta en brute force-attack eller en blind attack på IT-infrastrukturen. testaren extraherar insikter om målen och utvärderar deras funktionalitet baserat på ingångar från bots eller andra automatiserade processer och verktyg som upptäcker sårbarheter och luckor i det riktade systemet/ nätverket/ applikationen.

b. White Box Testing White Box Pen-testing, även känd som intern testning eller strukturell/ klar/ glaslåda testning, är där testaren har root-/ admin-nivå tillgång till och fullständig information om de system/ nätverk/ program som ska testas inklusive källkod, IP-adress schema, OS detaljer, etc. Målet är att testa den interna strukturen och styrkan hos systemen/ nätverk/ applikationer mot skadliga insiders eller en utomstående som har stulit referenser med hjälp av en phishing-attack. med White Box-testning kan du förstå om interna operationer och moduler utförs korrekt enligt specifikationer och upptäcka logiska, design -, typografiska och syntaxfel samt felkonfigurationer inom infrastrukturen eller miljön. Dessa kräver mycket mer sofistikerade Penetrationstestverktyg. c. grå Box testning

grå Box penna-testning är där testaren tillhandahålls partiell information om system/ nätverk/ applikationer såsom tillgång till programkod, systemarkitektur diagram, etc. för att simulera en attack. Denna typ av test emulerar ett scenario där en extern enhet har fått olaglig tillgång till infrastrukturdokument och spårar hur partiell informationsåtkomst påverkar målet. Pen-testtyper baserade på riktade komponenter/ tillgångar / områden

    Network Services Testing

    den vanligaste och efterfrågade typen av pen-test, network services testing, syftar till att upptäcka sårbarheter och luckor i nätverksinfrastrukturen och kombinerar både intern/ klientsida och extern/ fjärrtestning. Det är inte en djup typ av penntest. Här inkluderar de riktade nätverksområdena brandväggskonfiguration, Tillståndsanalys, SQL Server, SMTP-postservrar, DNS, IPS-undvikande etc. 2. Webbapplikationstestning Webbapplikationstestning är en mycket mer intensiv, djupare, detaljerad och målinriktad typ av penntest för att upptäcka sårbarheter, luckor och felkonfigurationer i webbappen. Det är en tidskrävande och komplex typ av testning där planering och strategi är avgörande för ökad effektivitet. De områden som riktas här inkluderar API: er, ActiveX, Plug-ins, Applets, Scriptlets, etc. 3. Testning på klientsidan denna typ av testning syftar till att identifiera sårbarheter på programvaran som dyker upp lokalt och kan utnyttjas från klientens slut. Till exempel webbläsare, programvara för skapande av innehåll (MS Office Suite, Photoshop, Adobe Page Maker), mediaspelare etc. 4. Social Engineering Testing här försöker testaren simulera en attack genom att lura anställda/ användare att få proprietär eller konfidentiell information. Målet är att testa medvetenheten och styrkan hos det mänskliga nätverket i organisationen. Det finns två underkategorier i social engineering testing:

    Fjärrtestning där phishing-tekniker används för att stjäla konfidentiell information via elektroniska medel. fysisk testning där testaren använder fysiska medel eller närvaro genom imitation, dumpsterdykning, hot, övertygande telefonsamtal etc. för att få tillgång till konfidentiell information. 5. Trådlös Nätverkstestning denna typ av penntestning syftar till att identifiera sårbarheter och svagheter i de trådlösa enheter som används på klientsidan. Till exempel, tabletter, smartphones, bärbara datorer, etc. Dessa tester inkluderar även trådlösa protokoll, trådlösa åtkomstpunkter och administratörsuppgifter. Välj rätt blandning av penetrationstestverktyg för att införa de välbehövliga elementen av proaktivitet och uppfattningsförmåga i organisationens säkerhetsinsatser.

    web application security banner