det är lätt att förstå värdet av adoption ur kundens perspektiv, åtminstone på ytan. Men det finns mycket mer än vad som möter ögat. För att ansluta prickarna mellan adoption och värderealisering som säljare måste vi först känna igen drivkrafterna bakom varje köp och de resultat våra kunder försöker uppnå—oavsett om det är ökad produktivitet, minskad risk, större varumärkeslojalitet eller något helt unikt för deras verksamhet. Introducing VALUE Framework: Förbered dig för kundlojalitet för att ta av effektiv adoption för kunden bör mätas genom deras definition av framgång-inte bara av hur många gånger de har loggat in i lösningen. Produktanvändning är en sak, men värderealisering är det ultimata målet. När du verkligen förstår den upplevelse kunden har och hur den åtgärden översätter till deras förmåga att uppnå sina önskade affärsresultat, är det det som rör nålen. affärssaken för Adoption för partners är affärssaken för adoption tydlig. Det driver tillväxt genom att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse. Det ökar partnerintäkter och plånboksandelar, förbättrar kundretentionen, banar väg för att utöka möjligheterna och mycket mer. det är kraftfullt. Och det är därför slutspelet för oss alla som säljare inte längre bara handlar om att stänga försäljningen på nya produkter eller engagera sig i teknikuppdatering, utan om att säkerställa värde för kunden över tiden. Om vi som säljare arbetar för att förenkla kundens resa och hjälpa dem att uppnå värde, tjänar vi deras lojalitet, minskar churn och ökar förnyelsegraden. kraften i konsekvent engagemang oavsett om vi pratar om hårdvara, programvara eller tjänster finns det en grundläggande process för att driva framgångsrik adoption. Det börjar med att få insikter i kundupplevelsen och hjälpa dem att uppnå sina affärsresultat genom konsekventa, processdrivna engagemang, tillsammans med realtidsdata, analys och automatisering. Heath-poäng är också kritiska eftersom de ger ett sätt att snabbt identifiera vilka kunder som kan ha adoptionshinder, samtidigt som vi ständigt kan övervaka användningen för att säkerställa en positiv kundresa.genom en konsekvent metod för engagemang kan säljare få en djupare förståelse för kundens adoptionsbana—inklusive vad som fungerar och vad som inte är—för att säkerställa långsiktig adoption inom kontot. När du ser var luckorna finns blir stegen för att övervinna dessa adoptionsbarriärer med ytterligare tjänster, programvara eller aktiveringsrörelser tydliga.att göra alla rätt saker för att påskynda adoption och värderealisering gör det också möjligt för oss att förenkla hur vi förnyar en kund och gör det möjligt för oss att göra förnyelsen friktionsfri—eftersom värde och förtroende har etablerats. Nu kan du partnern fortsätta bygga kundens framgång över tid, samtidigt som du utnyttjar ytterligare möjligheter att driva sin egen affärstillväxt. 5-Stegsvärderamen hur kan vi göra förnyelsen till en icke-händelse – ett enkelt beslut för kunden? Cisco har utvecklat denna femstegs värdeprocess för att skapa långsiktig kundframgång:

  1. validera: fastställa vad som är viktigt för kunden och hur de definierar framgång. Alla bör ha en tydlig förståelse för roller, förväntningar och ansvar. Engagera kunden och förstå varför de köpte lösningen. Vet vem som fattade köpbeslutet, deras nyckeltal och vad de hoppas kunna åstadkomma som ett resultat av köpet. aktivera medvetenhet: kunder inser bara värde när de effektivt använder de lösningar de har köpt. Specifikt behöver de veta hur funktionerna och funktionerna i tekniken hjälper dem att uppnå sina mål. utnyttja lärdomarna: det upplevda värdet av en lösning skiljer sig beroende på varje persons roll inom verksamheten. Det är viktigt att tillgodose behoven hos varje person om adoption ska bli fullt realiserad. Identifiera nyckelpersoner som kan behöva ytterligare utbildning eller innehåll, till exempel vitböcker, online-självhjälp eller en en-mot-en teknisk konversation för att uppnå värde realisering. Funktionsutnyttjande: Visa sambandet mellan lösningen och kundens definition av framgång. Övervakning av hälsopoäng och produktanvändning gör det regelbundet lättare att identifiera förbättringsområden och anpassa produktfunktionerna till kundens mål. Kartlägga en resa mot att uppnå kundens KPI, och hjälpa dem att formulera tillbaka till sin ledning i sina egna ord W
    hatt framgång ser ut. bädda in processer: gör en punkt för att visa värdet av att implementera nyckel lösningsfunktioner i kundens interna processer. Detta säkerställer framgångsrik adoption och skapar tillväxtmöjligheter.